MENÜ

DREC - Dıştan Motorlu Prizmatik Kanal Tipi Radyal Fan

DREC - Dıştan Motorlu Prizmatik Kanal Tipi Radyal Fan
DREC fanlar prizmatik kanallara doğrudan montajlanabilen yapısı, düşük enerji tüketimi ile ortam havalandırması için kullanılabilir. Müdahale kapağı ile ihtiyaç halinde fan temizliği  kolaylıkla  yapılabilir. Motor hava akımının dışında olduğu için motor geçen  havadaki  yabancı  maddelerden etkilenmez.